вторник, 2 декември 2014 г.

За жената

"Божието провидение е дало на жените превъзходство в сфери, различни от господството и абстрактното мислене така, че да са подходящ сътрудник или другар на мъжа. Мъжът мисли абстрактно и неизразително: той се нуждае от широкообхватния ум на жената и способността й да разшири неговите перспективи, които често са абстрактни и прекалено насочени към госпоство, от способността й да е винаги реалист. Като резултат, само много глупав съпруг осъществява господство без да се е консултирал със съпругата си."
За съжаление не помня източника на цитирания текст...