неделя, 18 март 2018 г.

Защо да се борим, ако ще загубим?...
Когато се замислим за шансовете, които ранната църква е имала тук на земята, можем само да се възхитим на това, което е постигнала. Против нея са били евреи, римски власти и различни източни култове, които са се разпространявали като пожар в Римската империята. Църквата е привличала последователи предимно от по-малко престижни и по-слабо образовани групи в обществото. Повечето от ранните лидери вероятно са били неграмотни. Как тогава са се надявали да постигнат успех?

Разбира се, имали са Бог на своя страна. Но Бог не поставя своите хора в исторически вакуум. Той им създаваше уникални условия за работа.