вторник, 27 януари 2015 г.

Камъни превърнати на хляб (част 3)

C. Нещо за нищоДяволът предложи на Исус едно познато изкушение: нещо за нищо. Исус можеше лесно да превърне нещо обикновено и без икономическа стойност в нещо ценно. Камъкът е обичайно срещан обект в пустинята.  Не изисква цена. Налични са повече камъни на нулева цена, отколкото се търсят. Не е така с хляба. Той изисква цена.  Ако продавачът е само един, то за гладен човек, който няма пари, хлябът ще има висока цена. В пустинята Исус беше гладен. Той вероятно би платил за хляб, но или наоколо е нямало продавач или е нямал пари. Как би могъл да успокои глада си? За върховния господар на религията чрез сила отговорът беше ясен: превръщане на камъните в хляб. Той каза на Исус да каже само дума и ще стане. Просто да го каже. Призови сила. При подобни обстоятелства тази сила не би била божествена (от горе), а човешка (от долу).[1] Защо? Заради контекста на изкушението. То беше повторение на средата от падението на човека. Адам имаше сила да яде от забранения плод, но нямаше законовото право да го направи. Исус имаше сила, за да превърне камъните на хляб. Но както Адам, Той нямаше законово право да го направи. Защо? Той не е ли Бог? Да, но беше и човек. Той беше под власт. Тази власт беше юридическа. Той беше под Божието слово, както е и човека.
Сатана предлагаше кратък път към удовлетворението: без работа, без харчене на пари, без закъсняло възнаграждение. Всичко щеше да струва ... какво? Връщане назад към обществото в пустинята. Израелтяните бяха поддържани чрез чудеса, но те нямаха друг начин за оцеляване. Пустинята няма как да ги издържа. Но чудесата могат. За да придобият богатство в Обещаната земя от тях се искаше да работят (Втзк. 8:10). Манната престана. Зрелият начин да придобиеш богатство е да жертваш от сегашното потребление с цел постигане на бъдещи приходи: да спестяваш. Дяволът предлагаше на Исус чудесата като начин за живот в пустинята. Това означава да оставим контрола в обществото на дявола чрез неговите последователи: религия на силата. Не би имало праведно завземане чрез спазване на завета. Всичко, което трябваше да направи Исус е да формализира силата си, за да задоволи глада си. Той отказа.
Коя е основата на живота? Божията милост. Тя е незаслужен дар. [2] Бог предхожда закона, но закона винаги е следван от милостта.  Покорявайки се на Бога, човек поддържа безвъзмездната си помощ, която получава от Него. [3] Тази способност на подчинение също е форма на милост.  За църквата основата за разширяване на Божието царство в историята, е Неговата благодат чрез предвиждане на Неговите санкции. Подчинението на Господното слово е основата на благосъстоянието. Не може да се доверяваме на това, което се отклонява от тази социална причинно-следствена връзка.
Божията милост е незаслужена от получателите си. Те печелят нещо за нищо. Исус плати, а човека получи безплатно. Тъй като животът се основава на милостта, идеята ‘нещо за нищо’ е присъща за творението. Слънцето, луната и звездите са направени за човека (Бит. 1:14-17)[4].  Но след падението  на човека винаги е била изисквана цена от Бога за всяка облага, с която се ползва всяко създание: смъртта на приемлива жертва. Бог използва доктрината нещо за нищо: милост, обоснована със замстителна жертва. Дяволът искаше от Исус да замести неговата версия на ‘нещо за нищо’ с Божията. Предложението на Сатана беше и е илюзия: каквото и да получава човек от Него, цена трябва да бъде платена. Сатана също като човека получава от общата Божия благодат. Той не заслужава живот, сила или време, но Бог му дава тези дарове. Той не притежава нищо - Бог е този, който му дава.[5] Така че, който вярва във версията на Сатана за ‘нещо за нищо’ – призоваване на свръхестествена сила за постигане на автономни човешки цели, е негов служител. И ще платят цената във вечността.

"Богатство и господство" - икономически коментар върху Евангелието на Лука, Гари Норт, 2012г.
Превод: Covenant Keeper, 2015 г.
[1] R. J. Rushdoony, “Power from Below,” Journal of Christian Reconstruction, I (Summer, 1975).
[2] Този дар е незаслужен от падналия човек. Беше заслужен от перфектния живот на Исус в историята.
[3]  North, Inheritance and Dominion, ch. 17:C.
[4] Няма по-враждебен на Дарвинизма пасаж от този, тъй като той учи, че нещо в творението е било направено за полза на човека - главното доказателство срещу Дарвиновата теория за еволюция чрез естествен подбор. Теорията на Дарвин се основава на задължителната идея, че всяка изгода за едно създание, получена от друго създание, е първоначално изгода за първото. Нищо външно за създанието не може да е било предназначено за негова полза.
[5] Gary North, Dominion and Common Grace: The Biblical Basis of Progress (Tyler, Texas: Institute for Christian Economics, 1987), ch. 2. (http://bit.ly/gndcg)