петък, 16 януари 2015 г.

За Господната молитва

"Отче (наш, който си на небесата), да се свети Твоето Име; да дойде Твоето царство, (да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята);
давай ни всеки ден всекидневния ни хляб;
и прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, (а ни избави от лукавия)." (Лука 11:2-4)
...
"Смятате ли, че Бог е дал на своите хора молитва, на която няма намерение да отговори? Смятате ли, че Бог е дал молитва на своите хора, за която не очаква да бъде използвана? Мислите ли, че те са се молили с тази молитва две хилядолетия? Ако са използвали тази молитва, отговорил ли ѝ е Бог прогресивно във времето?
И по-конкретно, когато вие се молите с тази молитва, очаквате ли Бог да ѝ отговори прогресивно? Вярвате ли, че ако нашите деца продължат да се молят с тази молитва, ще видят повече доказателства, че Бог ѝ отговаря? Ако не, защо?
С други думи, вярвате ли, че ако християните се молят постоянно с тази молитва с вяра, то нещата във времето ще станат по-малко греховни? ... Ако отговорът ви е „не,  във времето нещата ще стават по-греховни”, тогава защо според вас Христос ни казва да се молим с Господнята молитва? Защо смятате, че нещата ще стават прогресивно по-лоши вместо по-добри? Защо смятате, че Бог ще отговори на тази молитва по следния начин - „Да не бъде волята Ти на земята, както е на небето”. И на края основния въпрос – вярна ли е есхатологията ви на Господнята молитва?"

Текстът е част от книгата "Заветната структура на Библейската  икономика" от Гари Норт, 2015 г.