понеделник, 16 февруари 2015 г.

Камъни превърнати на хляб (част 4)

D. Живот според Словото Божие

Дяволът поиска от Исус за замени силата с господство. Предложи му просто да изрече една дума. Но Исус отговори, че е важно Божието слово, а не човешкото. Като творение, зависимо от творението, човека живее с хляб, но и не само с това. Той живее и със Словото Божие. Това отхвърля като единствени принципи за социален ред двете еднакви доктрини за общата благодат и естествения закон. Човек живее с всяко слово, което идва от Божията уста.
Съвременния човек иска да намери закони, които да действат автономно от Божието слово. Съвременната икономика е самоосъзнат опит да се аргументират социалните причини и следствия, без каквото и да е отнасяне до морал или свръхестественост. Подобни опити са илюзия. Винаги има морални подбуди. За да оправдаят обществената политика посредством икономическата наука, икономистите претендират, че политическите представители могат  да направят научно валидни междуличностните сравнения на нечия друга субективна полезност, като че ли има някаква обща стойностна скала отвъд независимия, автономен човек. Само че такава скала не съществува. [1] 
Подобно, в политическата теория има някои, които все още се позовават на стоическия принцип за естествения закон и естествения морал.  От държавата не се очаква да се позовава на Божието слово като основа на законодателството и юридическото вземане на решения. Теоретика на естествения закон настоява, че човек може да живее отделно от всяко слово, което произлиза от специалното Божие откровение. И не само, че може, но и трябва да го прави. Всяко позоваване на Библията като стандарт над общия човешки разум е нелигитимно. [2]
Да се позоваваш на хипотетичен общ морален процес на аргументация, да не говорим за уговорени логични заключения на нарушаващия завета човек, е сравнимо с това да заповядаш на камъни да се превърнат в хляб. Съвременния човек вярва в превръщането на камъни в хляб на основата на свят, който не е под открития закон на Бога на Библията. Той иска всекидневния си хляб само при тези условия. Но Исус казва, че човек не живее само с хляб. Това означава, че човек не може да живее по своето слово.  Всяко позоваване към човека и неговата мъдрост като източник на хляб е нелигитимен. Подобен апел ще произведе глад в историята и терор във вечността.

"Богатство и господство" - икономически коментар върху Евангелието на Лука, Гари Норт, 2012г.
Превод: Covenant Keeper, 2015 г.


[1]  Gary North, Sovereignty and Dominion: An Economic Commentary on Genesis (Dallas, Georgia: Point Five Press, [1982] 2012), ch. 5; cf. North, Authority and Dominion, Appendix H.
[2] Норман Гейслър, премилениален фундаменталист, последовател на Тома Аквински, пише: „Необходимостта за връщане към християнските корени е сериозно погрешна ако това означава, че правителството трябва да е благосклонно към християнското учение.... Първо, създаването на подобно гражданско правителство, основано на Библията, би било нарушение на Първата Поправка. Дори  даването на мандат на Десетте Божи заповеди би облагодетелствало някои определен религии... Нещо повече, възстановяването на Старозаветната законова система противоречи на Новия Завет.
Павел ясно казва, че християните не са под закон, а под благодат (Рим.6:14)... Библията дава много информация, но не и за обществения закон.” Норман Гейслът, „Трябва ли да се узакони моралът?” Fundamentalist Journal (Юли/Авг. 1988), стр. 17. Той продължава: „Какви закони трябва да се използват, за да се постигне това: Християнски закони или хуманистични закони? Нито едно от двете. Вместо това те трябва да са си просто закони. Не трябва да бъдат нито християнски нито анти-християнски. Трябва да са просто справедливи.” Ibid., стр. 64. За да видите моя отговор, потърсете Норт, Наследство и Гоподство, гл. 65, H,2