петък, 27 февруари 2015 г.

Да видиш живота

от Р. Дж. Ръшдуни

Еклисиаст 9:9 започва е изречението „Наслаждавай се на живота с жената, която обичаш...”. Буквалния превод на еврейския текст е „Виж живота с жената, която обичаш...” Използването на думата „виждам” в еврейския означава да преживееш и да се наслаждаваш по същия начин, както като да виждаш.
Това, което Соломон ни казва е, че можем да се наслаждаваме и преживяваме живота по-пълноценно чрез брака, а богоугодната съпруга прибавя към нашите възможности да виждаме и разбираме всичко, богоугодната съпруга допълва нашия поглед.
Ето защо Притчи 31:10 говори за благодетелната жена като най-голямото богатство.  Тук думата „благодетелна” също има разширено значение на еврейски. Тя означава сила, добродетелност, смелост и други подобни думи, близки по значение на армия. 
Добродетелната жена не е само непорочна, но тя е силна кула: да я имаш е като да имаш голяма сила до себе си. Част от нейната сила е речта ѝ: „Отваря устата си с мъдрост и кротка поука е на езика й.” (Пр. 31:26).
Обратно на това, за съпругата, която не е сила за съпруга си, може да се каже само: „Отваря устата си.”. 
Писанието ни казва, че свадливата съпруга е безполезна като течащ покрив: „Неспирен капчук в дъждовен ден и свадлива жена си приличат” (Пр. 27:15).
Това, което Адам казва на Ева е много важно: „Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми;” (Бит. 2:23). Това, което той има предвид е, че се е преоткрил и е осъзнал собствения си потенциал в това, че я има. Тя беше изцяло част от него и от неговото призвание, тя имаше като неговите кости и структура, които са необходими за човек, за да стои и да се движи. Тя беше плът от плътта му, изцяло част от неговия живот, следователно, да бъдеш жив означава живот с нея.
От гледна точка на Божия закон, брака е много голямо благословение. Той увеличава нашата визия и сила и способността ни да служим под Бога. Позволява ни да „видим живота”.

Част от книгата „A Word in Season: Daily Messages on the Faith for All of Life”, стр. 20f